Sestava GX752H + GXC + GXW. Vodou chlazený centrless

Sestava GX752H + GXC + GXW. Vodou chlazený centrless